BIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP


W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Technikum nr 2 w Tychach:

/ZSnr2Tychy/skrytka

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-03-25 06:43:23 Zmiana publikacji Kowalkowski Roman
2 2021-03-25 06:41:34 Zmiana publikacji Kowalkowski Roman
3 2012-09-24 00:26:18 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 2767 razy Artykuł wyświetlony 2767 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.