BIP

Zakup sprzętu komputerowego do 15.06.2015 r.

Proszę zapoznać się z załącznikiem

Ogłoszenie o zamówieniu na catering w ZS nr 2 (07.08.2012)

Proszę zapoznać się z załącznikami.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.