BIP

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W TYCHACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Tychach ul. Elfów 9 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 2, ul. Elfów 9, 43-100 Tychy w terminie do 11 marca 2016 roku do godz. 15.30UNIEWAŻNIENIE NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWYstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.