BIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stronie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem:
http://bip.tychy.edu.pl/20749/stro

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-14 09:48:13 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
2 2019-05-13 09:12:04 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
3 2019-05-13 09:11:06 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 1020 razy Artykuł wyświetlony 1020 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.