BIP

Informacje o jednostce

Technikum nr 2 w Tychach
Dyrektor mgr Anna Chrobaczek, Wicedyrektor mgr Dorota Adamek

43-100 Tychy, ul. Elfów 9 (wejście od ul. Edukacji)

Telefon: +48 609 818 222
email:    t2@oswiata.tychy.pl, www:  http://www.zs2.tychy.pl/


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2022-05-11 06:36:35 Zmiana publikacji Kowalkowski Roman
5 2021-03-24 13:32:40 Zmiana publikacji Kowalkowski Roman
6 2020-10-07 10:54:33 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 37797 razy Artykuł wyświetlony 37797 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.